Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
- org.nr. 991 403 620

- Fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsakenRAAGHOLTSTIFTELSENS FORMÅL

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse er en ideell, ikke næringsdrivende stiftelse, som er opprettet med grunnlag i Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.2006.

Stiftelses formål er å stille nærmere bestemte midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken. 

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no