Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken


RAAGHOLTSTIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsen har som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken. Stiftelsen er opprettet på grunnlag av Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.06. Gerd Meidel Raagholt døde 10.03.07.

Stiftelsen er eneste loddeier og arvelodden vil i sin helhet inngå i stiftelsens grunnkapital/forvaltningskapital.
KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo