Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning - org.nr. 991 403 620

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsakenKONTAKT RAAGHOLTSTIFTELSEN

Dersom det er noe du/dere lurer på i forkant av søknad om midler, ber vi om at dette tas opp med et av styremedlemmene i Raagholtstiftelsen. Henvendelsen kan rettes per
e-post direkte til styrelederen eller per telefon eller brev til fagmedlemmene.

 

Finn Kohmann
..
..

styreleder, advokat ,
Østhornveien 10, 0874 Oslo, Telefon:
22 23 65 45,
Mobil: 414 33 527
Anders Skogstad
..
..
kandidat i sykepleievitenskap, styremedlem
Eilert Sundtsgate 11 C, 0259 Oslo,
Mobil: 97 14 37 81
Thor Hilberg
..
..
overlege, dr. med, styremedlem
Østhornveien 8, 0874 Oslo, Telefon: 22 95 21 94,
Mobil: 911 60 971
Halvard Øye
..
firmaleder, Hartmanns vei 17 A, 0284 Oslo,
Mobil: 917 14 018

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no