Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken

KONTAKT OSSSist oppdatert: 31.08.2018


KONTAKT RAAGHOLTSTIFTELSEN

Dersom det er noe du/dere lurer på i forkant av søknad om midler, ber vi om at dette tas opp med et av styremedlemmene i Raagholtstiftelsen. Henvendelsen kan rettes per
e-post direkte til styrelederen eller per telefon eller brev til fagmedlemmene.

Finn Kohmann, advokat , styreleder
Østhornveien 10, 0874 Oslo, Telefon:
21 50 16 61, Mobil: 414 33 527

Anders Skogstad, kandidat i sykepleievitenskap, styremedlem
Eilert Sundtsgate 11 C, 0259 Oslo, Telefon: 22 43 82 81, Mobil: 97 14 37 81

Thor Hilberg, overlege, dr. med, styremedlem
Østhornveien 8, 0874 Oslo, Telefon: 22 95 21 94, Mobil: 911 60 971

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo