Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
- org.nr. 991 403 620

- Fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken

KRITERIER


Skriv ut (PDF-format)
PDF-format
Sist oppdatert: 08.06.2020


KRITERIER FOR ØKONOMISK STØTTE

Stiftelsen har etter Gerd Meidel Raagholts testament av 12.10.06 som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.
Da forskning på en del spesifikke dyre-sykdommer kan gi verdifulle erfaringer som kan overføres til mennesker, vil støtte til slik forskning også bli vurdert.

HVEM KAN SØKE?
Nedenfor har vi kort skissert noen kriterier for å kunne søke om økonomiske midler fra Raagholtstiftelsen. Midler kan søkes av:

  • Enkeltpersoner eller grupper

REFERANSER
I forbindelse med søknad om økonomiske midler ønsker stiftelsen:

  • Navn på referanser og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger

DOKUMENTASJON
Stiftelsen ønsker:

  • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater

STIPENDIATENS FORPLIKTELSER
Stipendiaten godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Se detaljerte krav til søknaden

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no