Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning - org.nr. 991 403 620

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken

KRITERIER


Skriv ut (PDF-format)
PDF-format
Sist oppdatert: 09.12.2019


KRITERIER FOR ØKONOMISK STØTTE

Stiftelsen har etter Gerd Meidel Raagholts testament av 12.10.06 som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.
Da forskning på en del spesifikke dyresykdommer kan gi verdifulle erfaringer som kan overføres til mennesker, vil støtte til slik forskning også bli vurdert.

HVEM KAN SØKE?
Nedenfor har vi kort skissert noen kriterier for å kunne søke om økonomiske midler fra Raagholtstiftelsen. Midler kan søkes av:

  • Enkeltpersoner eller grupper

REFERANSER
I forbindelse med søknad om økonomiske midler ønsker stiftelsen:

  • Navn på referanser og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger

DOKUMENTASJON
Stiftelsen ønsker:

  • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater

STIPENDIATENS FORPLIKTELSER
Stipendiaten godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Se detaljerte krav til søknaden

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no