Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning - org.nr. 991 403 620

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken


SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER

Søker/søkere bes om å sende en ferdig søknad i Word-format som vedlegg til e-post.
Søknaden sendes til advokat Finn Kohmann på adressen post@finn-senioradvokat.no. Neste søknadsrunde og søknadsfrist vil bli annonsert på forsiden.

I søknaden vil styret i Stiftelsen ha opplyst følgende:

 • Navn på prosjektet det søkes midler for
 • Hvilket fagområde det søkes for og hvorfor
 • Har søkeren mottatt midler fra andre stiftelser/institusjoner vedrørende samme prosjekt?
  • Navn på søker/søkere, personalia og bilde(r)
  • adresseopplysninger, relevante telefonnumre, e-postadresse

REFERANSER

 • Navn og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger
 • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater

OM SØKNADEN
Nedenfor har vi listet opp noen relevante spørsmål som søker/søkere bør ha tenkt på før søknaden sendes inn og som Stiftelsen gjerne ønsker svar på.

Resultater:

 • Hvilket bestemt resultat ønsker søker/søkere søknaden skal kunne være med på å realisere?
 • Har søker/søkere oversikt over hvilke forskjellige typer ressurser som kreves for å realisere prosjektet
 • Er prosjektet realistisk i forhold til tid, ressurser og økonomi?

Om planleggingen:

 • Er planleggingsnivået nyansert og praktisk gjennomførbart?
 • Er planleggingshorisonten praktisk gjennomførbart og psykologisk riktig i forhold til tid og ressurser?
 • Har søker/søkere realistiske tids- og kostnadsestimater?
 • Innbyr prosjektet til nye kreative løsninger?
 • Er søker/søkere sikker på at alle relevante faktorer er tatt med?

Om organiseringen:

Har søker/søkere tenkt over at prosjektet kan organiseres på forskjellige måter?

 • Der det er flere personer som inngår i prosjektet:

  • Finnes det en klar ansvarsfordeling og klare samarbeidsprinsipper for hvem som gjør hva?
  • Er alle nøkkelressurser for prosjektet tilgjengelig når de er ønsket?
  • Er linjeledelse og nøkkelpersoner motiverte?
  • Har søker/søkere valgt riktig prosjektleder - en som faktisk er egnet til å lede prosjektet fram til ønsket mål?

UFULLSTENDIGE OG USERIØSE SØKNADER
Stiftelsen tar seg retten til å forkaste søknader som anses som useriøse eller fullstendig mangelfulle - uten noen form for tilbakemelding.

STIPENDIATENS FORPLIKTELSER
Stipendiaten godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Utskriftsvennlig versjon i PDF-formatKONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no