Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
- org.nr. 991 403 620

- Fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken


SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER

Søker/søkere bes om å sende en ferdig søknad i Word-format som vedlegg til e-post.
Søknaden sendes til advokat Finn Kohmann på adressen post@finn-senioradvokat.no. Neste søknadsrunde og søknadsfrist vil bli annonsert på forsiden.

I søknaden vil styret i Stiftelsen ha opplyst følgende:

 • Navn på prosjektet det søkes midler for
 • Hvilket fagområde det søkes for og hvorfor
 • Har søkeren mottatt midler fra andre stiftelser/institusjoner vedrørende samme prosjekt?
  • Navn på søker/søkere, personalia og bilde(r)
  • adresseopplysninger, relevante telefonnumre, e-postadresse

REFERANSER

 • Navn og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger
 • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater

OM SØKNADEN
Nedenfor har vi listet opp noen relevante spørsmål som søker/søkere bør ha tenkt på før søknaden sendes inn og som Stiftelsen gjerne ønsker svar på.

TILLEGG TIL SØKNADEN
Søknaden bes sendt med et kort sammendrag på godt leselig norsk.

Resultater:

 • Hvilket bestemt resultat ønsker søker/søkere søknaden skal kunne være med på å realisere?
 • Har søker/søkere oversikt over hvilke forskjellige typer ressurser som kreves for å realisere prosjektet
 • Er prosjektet realistisk i forhold til tid, ressurser og økonomi?

Om planleggingen:

 • Er planleggingsnivået nyansert og praktisk gjennomførbart?
 • Er planleggingshorisonten praktisk gjennomførbart og psykologisk riktig i forhold til tid og ressurser?
 • Har søker/søkere realistiske tids- og kostnadsestimater?
 • Innbyr prosjektet til nye kreative løsninger?
 • Er søker/søkere sikker på at alle relevante faktorer er tatt med?

Om organiseringen:

Har søker/søkere tenkt over at prosjektet kan organiseres på forskjellige måter?

 • Der det er flere personer som inngår i prosjektet:

  • Finnes det en klar ansvarsfordeling og klare samarbeidsprinsipper for hvem som gjør hva?
  • Er alle nøkkelressurser for prosjektet tilgjengelig når de er ønsket?
  • Er linjeledelse og nøkkelpersoner motiverte?
  • Har søker/søkere valgt riktig prosjektleder - en som faktisk er egnet til å lede prosjektet fram til ønsket mål?

UFULLSTENDIGE OG USERIØSE SØKNADER
Stiftelsen tar seg retten til å forkaste søknader som anses som useriøse eller fullstendig mangelfulle - uten noen form for tilbakemelding.

STIPENDIATENS FORPLIKTELSER
Stipendiaten godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter.

VELKOMMEN SOM SØKER!

Utskriftsvennlig versjon i PDF-formatKONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no