Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
- org.nr. 991 403 620

- Fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsakenSTYRETS SAMMENSETNING:

Finn Kohmann
Halvard Øye
Anders Skogstad
Thor Hilberg

advokat, styremedlem
bedriftsleder, styreleder
kandidat i sykepleievitenskap, styremedlem
overlege, dr. med., styremedlem


Personvernerklæring
kan lastes ned her.

Revisor for stiftelsen er:

LST Revisjon AS v/ registrert revisor Harald Tettum

 

 

 KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no