Stiftelsens formål – kort om virksomheten

Stiftelsen har som formål å stille midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

Da forskning på en del spesifikke dyre-sykdommer kan gi verdifulle erfaringer som kan overføres til mennesker, vil støtte til slik forskning også bli vurdert.

Stiftelsens kapital er investert med grunnlag i stiftelsens investeringsstrategi, og styret avsetter gavemidler med grunnlag i stiftelsens avkastning det enkelte år.

Stiftelsens styre beslutter utdeling av gavemidler etter behandling av søknader som er rettidig mottatt etter utlysning. Varsel om gavemidler skjer ved annonsering i aktuelle tidsskifter relatert til stiftelsens målgruppe, og på stiftelsens hjemmesider.

Stiftelsens grunnkapital er 15.000.000 kr.