Søknad om støtte

Søker/søkere bes om å sende en ferdig søknad i Word-format som vedlegg til e-post.

Alle søknader må sendes til stiftelsens e-postadresse

post@raagholtstiftelsen.no

Neste søknadsrunde og søknadsfrist vil bli annonsert på stiftelsens hjemmesider, samt i enkelte tidsskrifter relatert til stiftelsens målgrupper.

I søknaden vil styret i Stiftelsen ha opplyst følgende:

 • Navn på prosjektet det søkes midler for
 • Hvilket fagområde det søkes for og hvorfor
 • Har søkeren mottatt midler fra andre stiftelser/institusjoner vedrørende samme prosjekt?
 • Navn på søker/søkere, personalia og bilde(r)
 • Adresseopplysninger, relevante telefonnumre, e-postadresse

Referanser bes oppgitt:

 • Navn og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger
 • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater

Søknaden – kriterier

Nedenfor har vi listet opp noen relevante spørsmål som søker/søkere bør ha tenkt på før søknaden sendes inn og som Stiftelsen gjerne ønsker svar på.

Resultater:

 • Hvilket bestemt resultat ønsker søker/søkere søknaden skal kunne være med på å realisere?
 • Har søker/søkere oversikt over hvilke forskjellige typer ressurser som kreves for å realisere prosjektet
 • Er prosjektet realistisk i forhold til tid, ressurser og økonomi?

Om planleggingen:

 • Er planleggingsnivået nyansert og praktisk gjennomførbart?
 • Er planleggingshorisonten praktisk gjennomførbart og psykologisk riktig i forhold til tid og ressurser?
 • Har søker/søkere realistiske tids- og kostnadsestimater?
 • Innbyr prosjektet til nye kreative løsninger?
 • Er søker/søkere sikker på at alle relevante faktorer er tatt med?

Om organiseringen:

 • Har søker/søkere tenkt over at prosjektet kan organiseres på forskjellige måter?

Dersom det er flere personer som inngår i prosjektet:

 • Finnes det en klar ansvarsfordeling og klare samarbeidsprinsipper for hvem som gjør hva?
 • Er alle nøkkelressurser for prosjektet tilgjengelig når de er ønsket?
 • Er linjeledelse og nøkkelpersoner motiverte?
 • Har søker/søkere valgt riktig prosjektleder – en som faktisk er egnet til å lede prosjektet fram til ønsket mål?

Ufullstendige og useriøse søknader:

Stiftelsen tar forbehold om å forkaste søknader som anses useriøse eller fullstendig mangelfulle – uten noen form for tilbakemelding.

Stipendiatens forpliktelser:

Stipendiaten godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter.

Tillegg til søknaden:

Søknaden bes sendt med et kort sammendrag på godt leselig norsk.