Styret

Halvard Lauglo Øye, styreleder halvaoey@online.no

Finn Kohmann post@finn-senioradvokat.no

Anders Skogstad anders@esgt11.com

Thor Arthur Hilberg thor@furst.no

Raagholtstiftelsen har ingen ansatte, men styreleder utfører administrative oppgaver som arbeidende styreleder.

Kapitalforvalter

Formuesforvaltning AS

Henrik Ibsens gate 53

Postboks 1777 Vika

0122 Oslo

Regnskapsfører

Formuesforvaltning Forretningsførsel AS

Henrik Ibsens gate 53, 0250 Oslo

Postboks 1777, Vika

0122 Oslo

Revisor

LST Revisjon AS v/ registrert revisor Harald Tettum

Kolbotnveien 7, 1410 Kolbotn