Hvem kan søke om gavemidler

Nedenfor har vi kort skissert noen vilkår for å kunne søke om økonomiske midler fra Raagholtstiftelsen.

  • Både enkeltpersoner og grupper kan søke
  • Stiftelsen navn på referanser og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger
  • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater
  • Søker godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter, for prosjekter/arbeider finansiert helt eller delvis av tildelte gavemidler

VELKOMMEN SOM SØKER!