Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelseRaagholtstiftelsen – historikk

Raagholtstiftelsen er opprettet med grunnlag i Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.2006.

Gerd Meidel Raagholt (født i Rjukan Telemark 15.02.1915 – død 10.03.2007 i Oslo) var gift med Olav Raagholt (født 02.19.1894 i Jerpen Telemark – død 06.08.1980 i Oslo). Olav Raagholt etablerte seg som forretningsmann i ung alder. Han bygget opp et konfeksjonsfirma, og etter hvert hadde han flere fabrikker med mange ansatte som for det meste sydde damekonfeksjon.

Gerd Meidel var utdannet innen damekonfeksjon i Stockholm og var meget motebevisst. Hun ble ansatt i Olavs firma, først som mannekeng og senere som leder for produksjonen. Olav Raagholt og Gerd Meidel ble gift i 1950.

Konfeksjonsfirmaet ble solgt i 1960-årene, og salgssummen med tillegg av avkastningen er grunnlaget for opprettelsen av Raagholtstiftelsen.

I tillegg til er eiendommer og andre eiendeler realisert og tillagt kapitalen i samsvar med Gerd Meidel Raagholts vilje.